Program Keselamatan Jalan Raya bersama Skuad Muda JPJ 1Malaysia

Satu program di antara Kelab Keselamatan Jalan Raya SMKBS dengan kerjasama Skuad Muda JPJ 1Malaysia sedang dirancang bagi memberi pendedahan terhadap keselamatan jalan raya kepada murid dan kepatuhan terhadap undang-undang trafik dan di jalan raya. Selain dari program kesedaran, murid akan diberi kemudahan lain melalui JPJ dalam prosedur permohonan lesen dengan masa dan tempat yang fleksibel. Semoga program yang dirancang ini akan dilaksanakan dengan jayanya, insyaAllah.