Ops English project

Salah satu elemen PdP di dalam kelas Bahasa Inggeris Tingkatan 1 ialah pendedahan terhadap kitar semula dan teknik dan pelaksanaan cara di dalam Bahasa Inggeris. Selain ianya menyeronokkan, murid juga dapat belajar tentang tatacara dan carta alir proses di dalam Bahasa Inggeris. Syabas diucapkan atas kesungguhan dan komitmen murid tingkatan 1 SMKBS.

Galeri Gambar: