Mesyuarat Panitia Mengikut Bidang


12 Januari 2015
(Isnin)
2.30 - 4.00 petang

Mesyuarat dipengerusikan oleh Guru Kanan Mata Pelajaran.

Ahli mesyuarat terdiri daripada Ketua Panitia dan semua guru
mengikut panitia dan bidang masing-masing.

Tempat Mesyuarat

Bidang Bahasa: Perpustakaan
Bidang Sains: Makmal Sains
Bidang Kemanusiaan: Bilik Mesyuarat
Bidang Votek: Bilik KHB (Jahitan)